Monitoring odbavování klientů

Kontaktní údaje

Název firmy:Magistrát hlavní město Praha - Odbor dopravně správních agend
Adresa firmy:pracoviště Praha 4, Business Centre Vyšehrad
Název pobočky:Odbor dopravně správních agend
Adresa pobočky:Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4